14. NEDJELJA KROZ GODINU

PROPRIJ

Ulazna pjesma

Spominjemo se Bože dobrote Tvoje, usred hrama Tvojega.
Kao Ime Tvoje, Bože, tako i slava Tvoja
do na kraj zemlje doseže. (Ps 48 (47), 10-11)

Canjuga – Spominjemo se, Bože

Otpjevni psalam

Godina A

Blagoslivljat ću Ime Tvoje dovijeka,
Bože kralju moj.

Ps 145 (144), 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14

Grgat – Blagoslivljat ću ime Tvoje

Galetić – Blagoslivljat ću dovijeka Ime Tvoje

Godina B

Oči su naše uprte u Gospodina
dok nam se ne smiluje.

Ps 123 (122), 1. 2. 3-4

Bartolić – Oči su naše uprte

Grgat – Oči su naše uprte

Igrec – Oči su naše uprte u Gospodina

Godina C

Kliči Bogu, sva zemljo!

Ps 66 (65), 2-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20

Grgat – Kliči Bogu

Igrec – Kliči Gospodinu

Tomašić – Kliči Bogu

Godina A: Mt 11, 25

Blagoslovljen da si Oče, Gospodaru neba i zemlje,
što si otajstva Kraljevstva objavio malenima!

Godina B: Lk 4, 18

Duh Gospodnji na meni je:
On me posla blagovjesnikom biti siromasima.

Godina C: Kol 3, 15a i 16 a

Mir Kristov neka upravlja srcima vašim.
Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama!

Pričesna pjesma

Za jedno molim Gospodina, samo to je tražim:
da živim u Domu Gospodnjem u sve dane života svoga (Ps 27 (26), 4)

ili

Oče sveti, sačuvaj u svome Imenu one koje si mi dao:
da budu jedno kao i mi, govori Gospodin. (Iv 17, 11)

GRADUALE ROMANUM

MISSA HEBDOMADA XIV.