16. NEDJELJA KROZ GODINU

PROPRIJ

Ulazna pjesma

Evo, Bog mi pomaže,
Gospodin krijepi život moj.
Od srca rado ću žrtvovati,
slavit ću ime Tvoje, Gospodine,
jer je dobrostivo. (Ps 54 (53), 6. 8)

Canjuga – Evo, Bog mi pomaže

Galetić – Evo, Bog mi pomaže

Otpjevni psalam

Godina A

Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš.

Ps 86 (85), 5-6. 9-10. 15-16a

Bartolić – Ti si Gospodine dobar

Grgat – Ti si, Gospodine, dobar

Godina B

Gospodin je pastir moj,
ni u čem ja ne oskudijevam!

Ps 23 (22), 1-3a. 3b-4. 5. 6

Galetić – Gospod je pastir moj

Golenić – Gospod je pastir moj

Grgat – Gospodin je pastir moj

Lešćan – Gospod je pastir moj

Marović – Gospodin je pastir moj

Žan – Gospodin je pastir moj

Godina C

Gospodine, tko smije prebivati
u šatoru Tvome?

Ps 15 (14), 2-3a. 3bc-4. 5

Andrić – Gospodine, tko smije prebivati

Bubalo – Gospodine, tko smije prebivati

Krznar – Gospodine, tko smije

Morović – Gospodine, tko smije prebivati

Prša – Gospodine, tko smije prebivati

Široki – Gospodine, tko smije

Pjesma prije Evanđelja

Godina A: Mt 11, 23

Blagoslovljen da si, Oče, Gospodaru neba i zemlje,
što si otajstva Kraljevstva objavio malenima.

Godina B: Iv 10, 27

Ovce slušaju glas moj, govori Gospodin,
ja ih poznajem i one idu za mnom.

Godina C: usp. Lk 8, 15

Blago onima koji riječ Božju zadrže
u dobru i plemenitu srcu
i donose rod u ustrajnosti.

Pričesna pjesma

Čudesima svojim spomen postavi
milostiv i blagi Gospodin. (Ps 111 (110), 4-5)

ili

Evo, na vratima stojim i kucam, govori Gospodin:
posluša li tko glas moj i otvori mi vrata,
unići ću k njemu i večerati s njim, i on sa mnom. (Otk 3, 20)

GRADUALE ROMANUM