21. NEDJELJA KROZ GODINU

PROPRIJ

Ulazna pjesma

Prigni uho svoje, Gospodine, i usliši me,
Spasi slugu svoga koji se uzda u Te!
Smiluj mi se, Gospodine, jer povazdan vapijem Tebi. (Ps 86 (85), 1-3) 

Canjuga – Prigni uho svoje

Otpjevni psalam

Godina A

Gospodine, vječna je ljubav Tvoja:
djelo ruku svojih ne zapusti!

Ps 138 (137), 1-2a, 2bc-3. 6 i 8bc

Prša Gospodine, vječna je ljubav Tvoja Ps 138

Godina B

Kušajte i vidite, kako je dobar Gospodin!

Ps 34 (33), 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23

Galetić Kušajte i vidite Ps 34

Grgat Kušajte i vidite Ps 34

Pšag Kušajte i vidite Ps 34

Tomašić Kušajte i vidite Ps 34

Godina C

Pođite po svem svijetu,
propovijedajte evanđelje!

Ps 117 (116), 1. 2

Bubalo Pođite po svem svijetu Ps 117

Grgat Pođite po svem svijetu Ps 117

Igrec Pođite po svem svijetu Ps 117

Morović- Demović Pođite po svem svijetu Ps 117

Rakonca Pođite po svem svijetu Ps 117

Pjesma prije Evanđelja

Godina A: Mt 16, 18

Ti si Petar – Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju,
i vrata paklena neće je nadvladati.

Godina B: Iv 6, 63c. 68c

Riječi Tvoje, Gospodine, duh su i život;
Ti imaš riječi života vječnoga.

Godina C: Iv 14, 6

Ja sam Put, Istina i Život, govori Gospodin;
nitko ne dolazi Ocu osim po meni!

Pričesna pjesma

Zemlja se nasićuje plodom ruku Tvojih, Gospodine,
da izvede kruh iz zemlje
i vino što razvedruje srce čovječje. (Ps 104 (103), 13-15)

ili

Tko jede moje tijelo,
i pije moju krv,
ima život vječni,
i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan – govori Gospodin. (Iv 6, 55)

GRADUALE ROMANUM