22. NEDJELJA KROZ GODINU

PROPRIJ

Ulazna pjesma

Smiluj mi se, Gospodine, jer povazdan vapijem k Tebi.                                                                     Jer Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš,
pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju.
(Ps 86 (85), 3. 5) 

Canjuga – Smiluj mi se, Gospodine

Lešćan – Smiluj mi se, Gospode

Otpjevni psalam

Godina A

Tebe žeđa duša moja,
Gospodine, Bože moj!

Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9

Galetić – Tebe žeđa Ps 63

Grgat – Tebe žeđa Ps 63

Klobučar – Tebe žeđa Ps 63

Marović – Tebe žeđa Ps 63

Godina B

Gospodine, tko smije prebivati u šatoru Tvome?

Ps 15 (14), 2-3a. 3bc-4. 5

Andrić – Gospodine, tko smije prebivati Ps 15

Brubalo – Gospodine, tko smije prebivati Ps 15

Krznar – Gospodine, tko smije Ps 15

Morović – Gospodine, tko smije prebivati Ps 15

Prša – Gospodine, tko smije prebivati Ps 15

Široki – Gospodine, tko smije Ps 15

Godina C

U dobroti, Bože, Ti si pripravio put siromahu.

Ps 68 (67), 4-5ac. 6-7ab. 10-11

Grgat – U dobroti, Bože Ps 68

Grgat – U dobroti, Bože Ps 68 II pdf

Križanić – U dobroti, Bože Ps 68

Martinjak – U dobroti, Bože Ps 68

Pjesma prije Evanđelja

Godina A: Ef 1, 17-18

Otac Gospodina našega Isusa Krista prosvijetlio vam oči srca
da upoznamo koje li nade u pozivu našemu!

Godina B: Jak 1, 18

Po svom naumu On nas porodi riječju Istine
da budemo prvina neka Njegovih stvorova.

Godina C: Mt 11, 29ab

Uzmite jaram moj na sebe, govori Gospodin,
i učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca.

Pričesna pjesma

O kako je velika, Gospode, Tvoja dobrota,
koju čuvaš za one koji Te se boje. (Ps 31 (30), 20)

ili

Blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božjim zvati!
Blago progonjenima  zbog pravednosti:
njihovo je kraljevstvo nebesko! (Mt 5, 9-10)

GRADUALE ROMANUM