26. NEDJELJA KROZ GODINU

PROPRIJ

Ulazna pjesma

Sve što si poslao na nas,
sve što si nam učinio, Gospodine,
pravedno si učinio.
Nismo čuvali naredbe Tvoje,
ali proslavi Ime svoje, Gospodine:
postupaj s nama po blagosti svojoj,
po velikoj ljubavi svojoj!
(Dn 3, 31. 29. 30. 43. 42)

Canjuga – Sve što si poslao na nas

Otpjevni psalam

Godina A

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti!

Ps 25 (24), 4-5ab. 6-7bc. 8-9

Grgat – Spomeni se, Gospodine

Igrec – Spomeni se, Gospodine

Klobučar – Spomeni se, Gospodine

Godina B

Naredba Gospodnja srce sladi!

Ps 19 (18), 8. 10. 12-13. 14

Grgat – Naredba Gospodnja srce sladi

Igrec – Naredba Gospodnja srce sladi

Široki – Naredba Gospodnja

Godina C

Hvali, dušo moja, Gospodina!

Ps 146 (145), 6c-7ab. 7c-8. 9-10

Grgat – Hvali, dušo moja

Lešćan – Hvali, dušo moja

Rakonca – Hvali dušo moja

Pjesma prije Evanđelja

Godina A: Iv 10, 27

Ovce moje slušaju glas moj, govori Gospodin,
ja ih poznajem i one idu za mnom.

Godina B: Iv 17, 17ba

Gospodine, Tvoja je riječ istina;
posveti nas u istini.

Godina C: 2 Kor 8, 9

Isus Krist, premda bogat, posta siromašan,
da se vi Njegovim siromaštvom obogatite.

Pričesna pjesma

Spomeni se svoje riječi sluzi svojem, Gospodine,
kojom si mi dao nadu:
u nevolji mojoj ona mi  je sva utjeha. (Ps 119 (118), 49-50)

ili

Po ovom smo upoznali Ljubav:
On je za nas položio život svoj,
pa smo i mi dužni
živote položiti za braću.
(Iv 3, 16)

 

GRADUALE ROMANUM