27. NEDJELJA KROZ GODINU

PROPRIJ

Ulazna pjesma

Sve je, Gospodine, u Tvojoj volji
nitko joj se ne može oprijeti.
Ti si sve stvorio,
nebo i zemlju, cijeli svemir,
– Ti si Gospodar svega. 
(Est 13, 9. 10-11)

Canjuga – Sve je Gospodine u Tvojoj volji

Otpjevni psalam

Godina A

Vinograd Gospodnji dom je Izraelov.

Ps 80 (79), 9 i 12. 13-14. 15-16. 19-20

Andrić – Vinograd Gospodnji

Grgat – Vinograd Gospodnji

Morović – Vinograd Gospodnji

Široki – Vinograd Gospodnji Dom je Izraelov

Godina B

Blagoslovio nas Bog sve dane života našega!

Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-5. 6

Grgat Blagoslovio nas Bog

Igrec – Blagoslovio nas Bog

Rakonca – Blagoslovio nas Bog

Špralja – Blagoslovio nas Bog

Godina C

O da danas glas Gospodnji poslušate:
ne budite srca tvrda!

Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9

Grgat – O da danas glas Gospodnji čujete

Igrec – O da danads glas Božji čujete

Klobučar – Ako danas

Marović – Ako danas glas Mu čujete

 

Pjesma prije Evanđelja

Godina A: Iv 15, 16

Ja vas izabrah iz svijeta da idete i rod donosite
i rod vaš da ostane, govori Gospodin.

Godina B: 1 Iv 4, 12

Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama,
i ljubav je Njegova u nama savršena.

Godina C: 1 Pt 1, 25

Riječ Gospodnja ostaje dovijeka;
ta pak riječ jest evanđelje
koje vam je naviješteno.

Pričesna pjesma

Dobar je Gospodin svima koji se u Nj uzdaju,
duši koja Ga traži. (Tuž 3, 25)

ili

Jedno smo tijelo mi mnogi,
jer svi smo dionici jednoga kruha. 
(1Kor 10,17)

GRADUALE ROMANUM