28. NEDJELJA KROZ GODINU

PROPRIJ

Ulazna pjesma

Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao,
Gospodine, tko će opstati?
Al’ u Tebe je praštanje,
Bože Izraelov. (Ps 130 (129), 3-4)

 

Otpjevni psalam

Godina A

U Gospodnjem ću Domu prebivati kroz dane mnoge.

Ps 23 (22), 1-3a. 3b-4. 5. 6

Galetić – Gospod je pastir moj Ps 23

Golenić – Gospod je pastir moj Ps 23

Grgat – Gospod je pastir moj Ps 23

Lešćan – Gospod je pastir moj Ps 23

Žan – Gospodin je pastir moj Ps 23

Godina B

Nasiti nas smilovanjem svojim da kličemo!

Ps 90 (89), 11-13. 14-15. 16-17

Grgat – Nasiti nas Ps 90

Igrec – Nasiti nas smilovanjem svojim Ps 90

Morović – Nasiti nas smilovanjem svojim Ps 90

Godina C

Pred poganima objavi Gospodin spasenje svoje!

Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4

Grgat – Pred poganima objavi Ps 98

Lešćan – Pred poganima objavi Ps 98

Pjesma prije Evanđelja

Godina A: Ef 1, 17-18

Otac Gospodina našega Isusa Krista
prosvijetlio vam oči srca
da upoznamo koje li nade u pozivu našemu!

Godina B: Mk 5, 3

Blago siromasima duhom:
njihovo je kraljevstvo nebesko!

Godina C: 1 Pt 1, 25

U svemu zahvaljujte!
Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.

Pričesna pjesma

Osiromašiše mogućnici i gladuju,
a koji traže Gospodina ne trpe oskudice. (Ps 34 (33), 11)

ili

Kad se Gospodin očituje,
bit ćemo Njemu slični,
jer vidjet ćemo Ga kao što jest. 
(1Iv 3,2)

GRADUALE ROMANUM