29. NEDJELJA KROZ GODINU

PROPRIJ

Ulazna pjesma

Zazivam Te, Bože, Ti ćeš me uslišiti:
prikloni mi uho i čuj riječi moje.
Čuvaj me ko zjenicu oka,
sakrij me u sjenu krila svojih. (Ps 17 (16), 6. 8)

Canjuga – Zazivam Te, Bože

Marović – Zazivam Te, Bože

Otpjevni psalam

Godina A

Dajte Gospodinu slavu i silu

Ps 96 (95), 1 i 3. 4-5. 7-8. 9-10a i c

Diklić – Dajte Gospodinu

Grgat – Dajte Gospodinu

Peran – Dajte Gospodinu (antifona)

Tomašić – Dajte Gospodinu

Godina B

Neka dobrota Tvoja, Gospodine, bude nad nama,
kao što se u Tebe uzdamo!

Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22

Bartolic – Neka dobrota Tvoja

Grgat – Neka dobrota Tvoja

Igrec – Neka dobrota Tvoja

Prša – Neka dobrota Tvoja

 

Godina C

Pomoć je naša u imenu Gospodina
koji stvori nebo i zemlju.

Ps 121 (120), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Igrec – Pomoć je naša

Martinjak – Pomoć je naša

 

Pjesma prije Evanđelja

Godina A: Fil 2, 15d. 16a

Svijetlite kao svjetlila u svijetu držeći riječ Života.

Godina B: Mk 10.45

Sin čovječji došao je da služi
i život svoj dade kao otkupninu za mnoge.

Godina C: Heb 4, 12

Živa je riječ Božja i djelotvorna;
prosuđuje nakane i misli srca.

Pričesna pjesma

Oko je Gospodnje nad onima koji Ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost Njegovu,
da im od smrti život spasi,
da ih nahrani u vrijeme gladi. (Ps 33 (32), 18-19)

ili

Sin čovječji došao je
da život svoj dade kao otkupninu za mnoge.
(Mk 10, 45)

GRADUALE ROMANUM