3. NEDJELJA KROZ GODINU

PROPRIJ

Ulazna pjesma

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Slava je i veličanstvo pred Njim,
sila i sjaj u svetištu Njegovu. (Ps 96 (95), 1. 6)

Lešćan – Pjevajte Gospodu pjesmu novu!

Otpjevni psalam

Godina A

Gospodin mi je svjetlost i spasenje.

Ps 27 (26), 1. 4. 13-14

Andrić Gospodin mi je svjetlost i spasenje

Bartolić Bog mi je svjetlost i spasenje

Grgat Gospodin mi je svjetlost i spasenje

Igrec Bog mi je svjetlost i spasenje

Igrec – Gospodin mi je svjetlost i spasenje

Lešćan – Gospod mi je svjetlost i spasenje

Marović Gospodin mi je svjetlost i spasenje

Godina B

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje!

Ps 25 (24), 4-5ab. 6-7bc. 8-9

Grgat – Pokaži mi, Gospodine

Igrec Pokaži mi, Gospodine

Klobučar – Pokaži mi, Gospodine

Kufner – Pokaži mi, Gospodine

Morović Pokaži mi, Gospodine

Godina C

Riječi Tvoje, Gospodine, duh su i život!

Ps 19 (18), 8. 9. 10. 15

Čalo – Riječi Tvoje

Dobrinj – Gospodine, Ti imaš

Grgat – Naredba Gospodnja

Grgat – Riječi Tvoje

Špralja/Sali – Riječi Tvoje, Gospodine

Pjesma prije Evanđelja

Godina A: Mt 4, 23

Isus je propovijedao Evanđelje o Kraljevstvu,
i liječio svaku nemoć u narodu.

Godina B: Mk 1, 15

Približilo se kraljevstvo Božje;
obratite se i vjerujte Evanđelju!

Godina C: Lk 18-19

Gospodin me posla blagovjesnikom biti siromasima,
proglasiti sužnjima oslobođenje.

Pričesna pjesma

Pristupite Gospodinu i razveselite se
da se ne postide lica vaša. (Ps 33 (34), 6)

ili

Ja sam svjetlost svijeta;
tko ide za mnom, neće hoditi u tmini,
nego će imati svjetlost života. (Iv 8, 12)

GRADUALE ROMANUM