31. NEDJELJA KROZ GODINU

PROPRIJ

Ulazna pjesma

Gospodine, ne ostavljaj me,
Bože moj, ne udaljuj se od mene!
Požuri se meni na pomoć,
Gospodine, spase moj! (Ps 38 (37), 22-23)

Canjuga Gospodine, ne ostavljaj me

Otpjevni psalam

Godina A

Čuvaj dušu moju u miru kod sebe, Gospodine!

Ps 131 (130), 1. 2. 3

Bartolić – Čuvaj dušu moju u miru

Grgat – Čuvaj dušu moju

Igrec Čuvaj dušu moju

Peran – Čuvaj dušu moju (Antifona)

Široki Čuvaj dušu moju

Godina B

Ljubim Te, Gospodine, kreposti moja!

Ps 18 (17), 2-3a. 3bc-4. 47 i 51ab

Grgat Ljubim Te, Gospodine Ps 18

Igrec Ljubim Te, kreposti moja Ps 18

Morović Ljubim te Gospodine Ps 18

Široki Ljubim Te, Gospodine Ps 18

Godina C

Blagoslivljat ću ime Tvoje dovijeka,
Bože, kralju moj!

Ps 145 (144), 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14

Galetić Blagoslivljat ću dovjeka Ps 145

Grgat Blagoslivljat ću Ime Tvoje Ps 145

Šimunić Blagoslivljat ću Ime Tvoje Ps 145

Pjesma prije Evanđelja

Godina A: Mt 23, 9b i 10b

Jedan je Otac vaš – Onaj na nebesima,
i jedan je učitelj vaš – Krist.

Godina B: Iv 14, 23

Ako me tko ljubi čuvat će moju riječ
pa će i Otac moj ljubiti njega i k Njemu ćemo doći.

Godina C: heb 4, 12

Bog je tako ljubio svijet
te je dao svoga Sina Jedinorođenca;
tko god u Njega vjeruje, ima život vječni.

Pričesna pjesma

Pokazao si mi stazu života,
obradovat ćeš me licem svojim, Gospodine. (Ps 16 (15), 11)

ili

Kao što je mene poslao živi Otac,
i ja živim po Ocu,
tako i onaj koji mene blaguje,
živjet će po meni.
(Iv 6, 58)

GRADUALE ROMANUM