4. NEDJELJA KROZ GODINU

PROPRIJ

Ulazna pjesma

Spasi nas, Gospodine, Bože naš,
i saberi nas iz naroda,
da slavimo Tvoje sveto ime,
da se tvojom slavom ponosimo. (Ps 106 (107), 47)

Canjuga Spasi nas, Gospodine

Klobučar – Spasi nas, Gospodine

Marović Spasi nas, Gospodine

Otpjevni psalam

Godina A

Blago siromasima duhom,
njihovo je kraljevstvo nebesko!

Ps 146 (145), 6c-7ab. 7c-8. 9-10

Bartolić Blago siromasima duhom

Bubalo Blago siromasima duhom

Morović Blago siromasima duhom

Špralja Blago siromasima duhom

Godina B

O da danas glas Gospodnji poslušate:
ne budite srca tvrda!

Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9

Grgat O da danas glas Gospodnji čujete

Igrec O da danas glas Božji čujete

Klobučar Ako danas

Marović Ako danas glas Mu čujete

Godina C

Usta će moja razglašivati pomoć Tvoju.

Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15 ab i17

Grgat Usta će moja

Igrec Usta će moja

Pjesma prije Evanđelja

Godina A: Mt 5, 12

Radujte se i kličite,
velika je plaća na nebesima!

Godina B: Mt 4, 16

Narod koji je hodio u tmini svjetlost vidje veliku,
onima što mrkli kraj smrti obitavahu
svjetlost jarka osvanu.

Godina C: Lk 4, 18

Gospodin me posla blagovjesnikom biti siromasima,
proglasiti sužnjima oslobođenje.

Pričesna pjesma

Rasvjetli lice svoje nad slugom svojim,
po svojoj me dobroti spasi!
Gospodine, ne bilo me stid što Te zazvah! (Ps 31 (30), 17-18)

ili

Blago siromasima duhom,
njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago krotkima –
oni će baštiniti zemlju! (Mt 5, 3. 5a)

Bubalo Blago siromasima duhom

Morović Blago siromasima duhom

Rakonca Blago siromasima duhom

GRADUALE ROMANUM