5. NEDJELJA KROZ GODINU

PROPRIJ

Ulazna pjesma

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice
pred Gospodinom koji nas stvori,
jer On je Gospodin, Bog naš. (Ps 95 894), 6-7)

Canjuga – Dođite, prignimo koljena

Igrec – Dođite, prignimo koljena

Marović – Dođite, prignimo koljena

Otpjevni psalam

Godina A

Čestitima sviće ko svjetlost u tami.

Ps 112 (111), 4-5. 6-7. 8a i 9

Grgat – Čestitima sviće

Grgat – Čestitima sviće br 2

Martinjak – Čestitima sviće

Morović – Čestitima sviće

Široki – Čestitima sviće

Godina B

Hvalite Gospodina:
On liječi one koji su srca skršena!

Ps 147 (146), 1-2. 3-4. 5-6

Grgat – Hvalite Gospodina

Klobučar – Hvalite Gospodina

Godina C

Pred licem anđela pjevam Tebi, Gospodine!

Ps 138 (137), 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8

GK – Pred licem anđela

Grgat – Pred licem anđela

Morović – Pred licem anđela

Pjesma prije Evanđelja

Godina A, B: Iv 8, 12

Ja sam svjetlost svijeta, govori Gospodin:
tko ide za mnom, imat će svjetlost života.

Godina C: Lk 4, 18

Gospodin me posla blagovjesnikom biti siromasima,
proglasiti sužnjima oslobođenje.

Pričesna pjesma

Neka hvale Gospodina za dobrotu Njegovu,
za čudesa Njegova sinovima ljudskim!
Jer gladnu dušu On nasiti,
dušu izgladnjelu On napuni dobrima. (Ps 107 (106), 8-9)

ili

Blago ožalošćenima:
oni će se utješiti!
Blago gladnima i žednima pravednosti –
oni će se nasititi! (Mt 5, 4. 6)

 

GRADUALE ROMANUM