6. NEDJELJA KROZ GODINU

PROPRIJ

Ulazna pjesma

Budi mi, Gospodine, hrid zaštite, tvrđava spasenja.
Jer Ti si hrid moja, tvrđava moja,
radi imena svoga vodi me i ravnaj! (Ps 31 (30), 3-4)

Canjuga – Budi mi, Gospodine

Otpjevni psalam

Godina A

Blaženi oni koji hode po Zakonu Gospodnjem.

Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 17-18. 33-34

Grgat – Blaženi koji hode

Igrec – Blaženi koji hode po Zakonu Gospodnjem

Morović – Blaženi koji hode

Godina B

Utočište Ti si moje,
radošću me spasenja okružuješ.

Ps 32 (31), 1-2. 5. 11

Grgat – Utočište Ti si moje

Igrec – Utočište Ti si moje

Rakonca – Utočište Ti si moje

Godina C

Blago čovjeku koji se uzda u Gospodina.

Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6

Grgat – Blago čovjeku

Igrec – Blago čovjeku

Morović – Blago čovjeku

Široki – Blago čovjeku

Pjesma prije Evanđelja

Godina A: usp. Mt 11, 25

Blagoslovljen da si, Oče, Gospodaru neba i zemlje,
što si otajstva Kraljevstva objavio malenima.

Godina B: Lk 7, 16

Prorok velik usta među nama!
Pohodi Bog narod svoj!

Godina C: Lk 6, 23 ab

Radujte se i poskakujte, govori Gospodin,
evo, plaća vaša velika je na nebu.

Pričesna pjesma

Jeli su i nasitili se veoma
želju njihovu Gospodin im ispuni;
želja im ne bješe prevarena. (Ps 78 (77), 29-30)

ili

Bog je tako ljubio svijet
da je dao svoga Sina Jedinorođenca
da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne,
nego ima život vječni. (Iv 3, 6)

GRADUALE ROMANUM