9. NEDJELJA KROZ GODINU

PROPRIJ

Ulazna pjesma

Pogledaj me i smiluj se meni, Gospodine,
jer osamljen sam i nevoljan.
Vidi nevolju moju i muku i oprosti sve grijehe moje (Ps 25 (24), 16. 18)

Otpjevni psalam

Godina A

Budi mi, Gospodine, hrid zaštite!

Ps 31 (30), 2-3a. 3bc-4. 17 i 25

Klobučar Budi mi, Gospodine Ps 31

Morović Hrid zaštite Ps 31

Godina B

Kliknite Bogu, Jakosti našoj!

Ps 81 (80), 3-4. 5-6ab 6c-8a. 10-11ab

Grgat Kliknite Bogu Ps 81

Godina C

Pođite po svem svijetu,
propovijedajte evanđelje!

Ps 117 (116), 1. 2

Bubalo Pođite po svem svijetu Ps 117

Igrec Pođite po svem svijetu Ps 117

Morović Pođite po svem svijetu Ps 117

Rakonca Pođite po svem svijetu Ps 117

Pjesma prije Evanđelja

Godina A: Iv 15, 5

Ja sam trs, vi loze, govori Gospodin;
tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda.

Godina B: Iv 17, 17ba

Gospodine, tvoja je riječ istina;
posveti nas u istini.

Marović Aleluja Tvoja je riječ Gospodine

Godina C: Iv 3, 16

Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca;
tko god u Njega vjeruje, ima život vječni.

Pričesna pjesma

Zazivam Te, Bože, Ti ćeš me uslišiti:
prikloni mi uho i čuj riječi moje. (Ps 17 (16), 6)

ili

Zaista, kažem vam:
Sve što god zamolite i zaištete,
vjerujte da ste postigli i bit će vam! (Mk 11, 23. 24)

GRADUALE ROMANUM

DOMINICA HEBDOMADA NONA