EUHARISTIJSKI KONGRESI 2015.

EUHARISTIJSKI KONGRESI

GESLO – ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE!

OBRAZAC MISE – Tijelovo

ČITANJA – vlastita

PREDSLOVLJE O PRESVETOJ EUHARISTIJI I.

III. EUHARISTIJSKA MOLITVA

EUHARISTIJSKI KONGRES liturgijski vodič

PJESME

EUHARISTIJSKI KONGRES PJESMARICA

MISA

GK VIII. Anđeoska

Gospodine

Slava

Svet

Jaganče Božji

Ulazna pjesma

Morović Narod svoj hrani

Otpjevni psalam

Dekanatski kongresi – Žan Gospodin je pastir moj

Nadbiskupijski kongres – Lešćan Zahvaljujte Gospodinu Ps 118

Sveopća molitva vjernika

zaziv – Morović Hrani nas, Gospodine

Na prikazanju

Tomašić Darove prinesite

Na pričesti

Morović Tko jede moje tijelo

Uzmite, jedite

Marović Isus Krist kruh za život svijeta

OPHOD S PRESVETIM

Ophod i blagoslov

Na završetku

Morović Najčistija sliko Crkve

HCK Kraljice neba

Zdravo zvido mora